Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0070-24
Naziv : POWERWIND d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0070-24
NazivPOWERWIND d.o.o.
Naziv (skraćeno)POWERWIND d.o.o.
AdresaBihać, Bihać, Džemaludina Čauševića 1, 1/2
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263936800004
Carinski broj 

1 - 1