Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0415-24
Naziv : Društvo za upravljanje fondovima SAFE INVESTMENT d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0415-24
NazivDruštvo za upravljanje fondovima SAFE INVESTMENT d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)SAFE INVESTMENT d.o.o. Sarajevo
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Danijela Ozme br. 1
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203333590002
Carinski broj 

1 - 1