Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-1082
Naziv : SOKO - TVORNICA IZMJENJIVAČA, PULTEVA I VITRINA d.d. ČITLUK

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-1082
NazivSOKO - TVORNICA IZMJENJIVAČA, PULTEVA I VITRINA d.d. ČITLUK
Naziv (skraćeno)SOKO-IPV d.d. Čitluk
AdresaČitluk, Čitluk, Bare 2
Oblik organizovanjaDIONIČKO DRUŠTVO
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4227225650003
Carinski broj 

1 - 1