Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0246-24
Naziv : SwM društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0246-24
NazivSwM društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)SwM d.o.o.
AdresaIlidža, Sarajevo Dio, ul. Lužansko polje broj 5
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203313130005
Carinski broj 

1 - 1