Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0079-23
Naziv : Edge Facility Management d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0079-23
NazivEdge Facility Management d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)Edge FM d.o.o. Sarajevo
AdresaNovo Sarajevo, Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića br. 17a
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203131960002
Carinski broj 

1 - 1