Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0135-22
Naziv : "Šlep služba Čopra" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo- U LIKVIDACIJI

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0135-22
Naziv"Šlep služba Čopra" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo- U LIKVIDACIJI
Naziv (skraćeno)"Šlep služba Čopra" d.o.o. Sarajevo- U LIKVIDACIJI
AdresaSarajevo-Novi Grad, Sarajevo, ul. Cazinska br. 1
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203003450000
Carinski broj 

1 - 1