Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0793-21
Naziv : "AL-SHARIF" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0793-21
Naziv"AL-SHARIF" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"AL-SHARIF" d.o.o. Sarajevo
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Kotromanića br. 48
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202943290004
Carinski broj 

1 - 1