Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0703-20
Naziv : The Agency d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0703-20
NazivThe Agency d.o.o.
Naziv (skraćeno)
AdresaNovo Sarajevo, Sarajevo, ul. Kolodvorska broj 12/b
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202827380004
Carinski broj 

1 - 1