Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0889-18
Naziv : VILSON COMPANY d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0889-18
NazivVILSON COMPANY d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)VILSON COMPANY d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Stari Grad, Sarajevo Dio, ul. Safvet-bega Bašagića broj 35
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202590430001
Carinski broj 

1 - 1