Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0077-17
Naziv : "ALLFEMA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0077-17
Naziv"ALLFEMA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo Sarajevo
Naziv (skraćeno)"ALLFEMA" d.o.o. Sarajevo
AdresaNovo Sarajevo, Sarajevo, ul. Kemala Kapetanovića br. 32
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202328200003
Carinski broj 

1 - 1