Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0452-08
Naziv : "IRTIHAL" d.o.o. za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Zenica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0452-08
Naziv"IRTIHAL" d.o.o. za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Zenica
Naziv (skraćeno)"IRTIHAL" d.o.o. Zenica
AdresaZenica, Zenica, U. Muhameda Seida Serdarevića broj 35
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218497400007
Carinski broj 

1 - 1