Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 64-01-0019-21
Naziv : DRIN - ENERGIJA d.o.o. Grude

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS64-01-0019-21
NazivDRIN - ENERGIJA d.o.o. Grude
Naziv (skraćeno)DRIN - ENERGIJA d.o.o.
AdresaGrude, Drinovci, Središte 189
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4272452000002
Carinski broj 

1 - 1