Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-7464
Naziv : "GIGAN" d.o.o. LIVNO

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-7464
Naziv"GIGAN" d.o.o. LIVNO
Naziv (skraćeno)"GIGAN" d.o.o. LIVNO
AdresaLivno, Livno, Splitska 18.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4281049360006
Carinski broj 

1 - 1