Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0236-23
Naziv : "ALMOKHTAR" Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0236-23
Naziv"ALMOKHTAR" Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"ALMOKHTAR" d.o.o. Sarajevo
AdresaIlijaš, Sarajevo, Polomska broj 2
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203154400004
Carinski broj 

1 - 1