Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0235-23
Naziv : BAUEN društvo sa ograničenom odgovornošću

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0235-23
NazivBAUEN društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv (skraćeno)BAUEN d.o.o.
AdresaSarajevo - Ilidža, Ilidža, ul.Munira Gavrankapetanovića broj 108
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203154740000
Carinski broj 

1 - 1