Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0232-23
Naziv : EMED d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0232-23
NazivEMED d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno) 
AdresaIlidža, Sarajevo Dio, ul. Uzunovića sokak br. 10
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203153420001
Carinski broj 

1 - 1