Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0020-23
Naziv : "MH Zona Solar" društvo sa ograničenom odgovornošću Gradačac

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0020-23
Naziv"MH Zona Solar" društvo sa ograničenom odgovornošću Gradačac
Naziv (skraćeno)"MH Zona Solar" d.o.o. Gradačac
AdresaGradačac, Gradačac, ul. Branilaca grada br. 14
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210536270000
Carinski broj 

1 - 1