Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0066-23
Naziv : "MODEGRA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge, Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0066-23
Naziv"MODEGRA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge, Sarajevo
Naziv (skraćeno)MODEGRA d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novo Sarajevo, Sarajevo Dio, ul. Malta broj 5
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203130640004
Carinski broj 

1 - 1