Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0035-23
Naziv : "Big store - Velika prodavnica" društvo sa ograničenom odgovornošću"

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0035-23
Naziv"Big store - Velika prodavnica" društvo sa ograničenom odgovornošću"
Naziv (skraćeno)"Big store" d.o.o."
AdresaIlidža, Sarajevo, ul. Munira Gavrankapetanovića 108
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203126530008
Carinski broj 

1 - 1