Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0029-23
Naziv : SIKTO Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0029-23
NazivSIKTO Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)SIKTO d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, ul.Branilaca Sarajeva broj 10
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203124910008
Carinski broj 

1 - 1