Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0321-22
Naziv : SFM d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0321-22
NazivSFM d.o.o.
Naziv (skraćeno)SFM d.o.o.
AdresaCentar, Sarajevo, ul.Hadži Idrizova 8
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203028870003
Carinski broj 

1 - 1