Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0261-21
Naziv : "ALFA TEAM" d.o.o. Doboj Istok

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0261-21
Naziv"ALFA TEAM" d.o.o. Doboj Istok
Naziv (skraćeno)"ALFA TEAM" d.o.o. Doboj Istok
AdresaDoboj-Istok, Doboj Istok, Brijesnica Velika bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210480110004
Carinski broj 

1 - 1