Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0836-19
Naziv : "BULUT" d.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga, export-import Kladanj

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0836-19
Naziv"BULUT" d.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga, export-import Kladanj
Naziv (skraćeno)"BULUT" d.o.o. Kladanj
AdresaKladanj, Kladanj, Stupari-Centar bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210392680003
Carinski broj 

1 - 1