Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0640-18
Naziv : Represent Communications d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0640-18
NazivRepresent Communications d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)Represent Communications d.o.o. Sarajevo
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Maršala Tita br. 38
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202555790003
Carinski broj 

1 - 1