Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-05-0012-18
Naziv : Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "B-I-H medicinski laboratorij"

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-05-0012-18
NazivPrivatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "B-I-H medicinski laboratorij"
Naziv (skraćeno) 
AdresaIlidža, Sarajevo Dio, ul. Stupska br. 1F
Oblik organizovanjaPRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202514170009
Carinski broj 

1 - 1