Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-02-0002-16
Naziv : C

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-02-0002-16
NazivBRISANJE USLJED PRIPAJANJA - CENTRAL OSIGURANJE dioničko društvo, na engleskom jeziku: CENTRAL INSURANCE COMPANY Ltd, na francuskom jeziku: CENTRAL ASSURANCE S.A., na njemačkom jeziku: CENTRAL VERSICHERUNGS A.G., na talijanskom jeziku: CENTRAL ASSICURAZIONI S.p.A.
Naziv (skraćeno)BRISANJE USLJED PRIPAJANJA - CENTRAL OSIGURANJE d.d., na engleskom jeziku: CENTRAL INSURANCE COMPANY Ltd., na francuskom jeziku: CENTRAL ASSURANCE S.A., na njemačkom jeziku: CENTRAL VERSICHERUNGS A.G., na talijanskom jeziku: CENTRAL ASSICURAZIONI S.p.A.
AdresaNovo Sarajevo, Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 39
Oblik organizovanjaDIONIČKO DRUŠTVO
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202233240008
Carinski broj 

1 - 1