Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0359-16
Naziv : "TIS MONT" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0359-16
Naziv"TIS MONT" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"TIS MONT" d.o.o. Sarajevo
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 18
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202224410006
Carinski broj 

1 - 1